Trójkącik Weimarski

Trójkącik Weimarski to idea wymyślona przez polskiego poetę i autora tekstów piosenek Jacka Cygana podczas spotkania w Weimarze z prezydentem Stowarzyszenia Trójkąt Weimarski dr. Dieterem Hackmannem w roku 2012. Idea ta polega na stworzeniu platformy kontaktów dzieci trzech krajów: Polski, Niemiec i Francji.

Wydaje się szczególnie ważne, by cele i zadania „dorosłego” Trójkąta Weimarskiego przenieść do świata dzieci, w okres rozwoju człowieka, w którym zaszczepione idee procentują potem przez całe życie. Przyjaźń, otwartość na ludzi, poszanowanie odmienności, chęć poznania innych tradycji i zwyczajów, potrzeba rozmowy, wreszcie radość wspólnej zabawy – to wartości, które TRÓJKĄCIK WEIMARSKI krzewi i rozwija.

W świecie dzieci określenie „POZNAJMY SIĘ” nie może polegać na wygłaszaniu mądrych referatów i przemówień. TRÓJKĄCIK WEIMARSKI zakłada wzajemne poznanie się dzieci poprzez wspólną zabawę, której uniwersalnym językiem, zrozumiałym dla każdego są bajki, piosenki i taniec. Tego języka nie trzeba uczyć się latami, jego gramatyką są dziecięce gesty, barwa głosu i ciekawość w oczach, jego semantyka to łzy wzruszenia, wybuchy śmiechu i dziecięce emocje.

Sposób realizacji tych idei jest bardzo rozległy. Można wymyśleć wiele form spotkań dzieci trzech krajów w oparciu o rozmaite profile kulturalnych zainteresowań i pasji. Trzeba jednak od czegoś zacząć – poniżej prezentujemy projekt, który zainaugurował spotkania dzieci w ramach „TRÓJKĄCIKA WEIMARSKIEGO”.